กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม ครั้งที่ 4

ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2550
ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 , 4 และปริญญาโท เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2550 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา

ปิดรับสมัคร 20 กันยายน 2550 นี้

website ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
หมายเหตุ: website ไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องใน Mozilla Firefox นะครับ ต้องดูด้วย IE ครับ 😛
รายละเอียด กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม ครั้งที่ 4
ใบสมัคร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม ครั้งที่ 4

ใส่ความเห็น