กิจกรรม ชมภาพยนตร์ ประกอบการเสวนา

Star Wars : Episode IV – A New Hope
ที่ อาคาร สวทช. ถนนพระราม ๖ (แผนที่)
เมื่อ วันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้ทั้งแนวคิด แรงบันดาลใจ และกลวิธีในการสร้างโครงเรื่องและรายละเอียดของตัวละคร อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ งานนิยายวิทยาศาสตร์ในอนาคตเป็นอย่างดี
ชมรูปบรรยากาศในกิจกรรมครับ

  • ด้านหน้า ค่อยๆทยอยกันมาครับ
  • มีของที่ระลึกมาจำหน่าย
  • พัก break หลังชม ภาพยนตร์
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • ช่วงเสวนา
  • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แล ประสบการณ์
  • close.jpg

แล้วพบกันในกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับ

หนึ่งความเห็นบน “กิจกรรม ชมภาพยนตร์ ประกอบการเสวนา”

ใส่ความเห็น