จักรวาลในหนึ่งอะตอม

พุทธปรัชญา ปะทะวิทยาศาสตร์ เสวนาเปิดตัวหนังสือ “จักรวาลในหนึ่งอะตอม” พระนิพนธ์ทะไลลามะ

วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2550 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม C-5 ชั้น 5 อาคารหอสมุดเดิม (LB) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากร

ส.ศิวรักษ์/รศ.ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล/เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข/โสรัจจ์ หงศ์ลดารมณ์/อนุชาติ พวงสำลี ดำเนินรายการโดย สรยุทธ รัตนพจนารถ

ติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมฟรีที่ สนพ.สวนเงินมีมา โทรฯ(02) 622-0955 , (02) 222-5698 , (02) 622-0966
อีเมล์ plublishers@suan-spirit.com ,
www.suan-spirit.com
ภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น