เลื่อนการตัดสินเรื่องสั้นไซ-ไฟ

เรียนผู้ส่งผลงานประกวดเรื่องสั้นไซ-ไฟ หัวข้อ พลังงานอนาคตทุกท่าน

     เนื่องด้วยขณะนี้ได้เกิดสภาวะมหาอุทกภัยขึ้นในหลายจังหวัดและในกรุงเทพมหานครฯ  คณะกรรมการผู้พิจารณาผลงานทุกท่านมีภาระที่จะต้องดูแลครอบครัวและบ้านพักอาศัยอย่างมาก  ทางชมรมนิยายวิทยาศาสตร์ไทยจึงขอเลื่อนการตัดสินการประกวดเรื่องสั้นไซ-ไฟ หัวข้อ พลังงานอนาคตออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปรกติ  เพื่อให้คณะกรรมได้มีเวลาและสมาธิในการพิจารณาผลงานอย่างเต็มที่และทางชมรมฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงกำหนดเวลาที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง  และทางชมรมฯยังได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่ยังไม่ได้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554  โดยสามารถส่งผลงานได้ทางอีเมล์ tsfg_news@hotmail.com  โดยมีกติกาดังนี้

1.  ต้องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่โดยไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากเรื่องของผู้อื่น

2.  ใช้ตัวอักษรแบบ cordia new ขนาด 16 พอยท์  ความยาวประมาณ 5 หน้ากระดาษ A4

3.  ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับของที่ระลึกไซ-ไฟและประกาศนียบัตรพร้อมลายเซ็นต์ รศ.ดร.ชัยวัฒน์  คุประตกุล

3 ความเห็นบน “เลื่อนการตัดสินเรื่องสั้นไซ-ไฟ”

  1. ขอให้ท่านประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกชมรมทุกท่าน จงผ่านพ้นวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดีทุกท่าน ไม่ว่าน้ำจะท่วมมาก-น้อย หรือยาวนานเพียงใดก็ตาม ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ใส่ความเห็น