โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชน “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2550-2551

แบ่งเป็น 2 ประเภท

  • นวนิยายสำหรับเยาวชน
  • สารคดีสำหรับเยาวชน

รางวัลชนะเลิศ
ได้รับโล่พระราชทาน “แว่นแก้ว” และเงินรางวัล 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล
ได้รับโล่พระราชทาน “แว่นแก้ว” และเงินรางวัล 30,000 บาท

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับการจัดพิมพ์พร้อมค่าลิขสิทธิ์
ส่งผลงานได้ ตั้งแต่ บัดนี้จนถึง 30 มีนาคม 2551 ที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เลขที่ 11 ซ.สุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 วงเล็บมุมซอง (ประกวดวรรณกรรมเยาวชน รางวัล “แว่นแก้ว”)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายโครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชน รางวัล “แว่นแก้ว”
คุณสาวิตรี ประสพสมบูรณ์ โทรฯ (02) 662-3000 ต่อ 5249

www.nanmeebooks.com , e.mail : wankaew@nanmeebooks.com

ใส่ความเห็น