1ST tsfg Outdoor seminar น.ว.ย.ท. เสวนาสัญจร ครั้งที่ 1.

1

ณ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
(ท้องฟ้าจำลอง คลอง 6 รังสิต)
14-15 ธันวาคม 2556

2

4

หลักการ-เหตุผล
การจัดกิจกรรมที่ผ่านมา สมาชิกได้แบ่งปัน-เรียนรู้ในระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งการเสวนา-ค้างแรมในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ(Outdoor Group setting) สามารถตอบสนองความต้องการด้านระยะเวลาและการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
ซึ่งเดิมนั้น การจัดเสวนารูปแบบดังกล่าว นิยมกันในชนบทหรืออุทยานแห่งชาติ แต่เพื่อความสะดวกในการเดินทางและปัจจัยการสนองความทางเป็นวิทยาศาสตร์ จึงจัดขึ้นที่ ณ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต(ท้องฟ้าจำลอง คลอง 6 รังสิต)

วัตถุประสงค์
1.ส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์-จินตนาการและสังคมแก่สมาชิก
2.แบ่งปันประสบการณ์ในระหว่างสมาชิก
3.ฝึกฝนการใช้ชีวิตในภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากในเมือง

วิธีการ
จัดเสวนาค้างแรมกลางแจ้ง ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สถานที่ ณ บริเวณ สนามหญ้า ริมบึง ณ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

3

กำหนดการ

6

14/12/2556
13.00 น.พบกันที่ ณ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
(ท้องฟ้าจำลอง คลอง 6 รังสิต หลังโรงเรียนนายอำเภอ)
13-15.00 น. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์
15.00 น. เสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์
17.00 น.พักผ่อนส่วนตัว
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. เสวนา-แลกเปลี่ยนประสบการณ์
20.00 น. ดูดาว เล่านิทานดวงดาว
21.00 น. พักผ่อนส่วนตัว

5

15/12/2556
7.00 ทำกิจส่วนตัว
8.00 อาหารเช้า
9.00 ชมนิทรรศการ-ดูดาวในท้องฟ้าจำลอง
11.00พักผ่อนส่วนตัว
12.00 เดินทางกลับ

การเตรียมตัว
1.อุปกรณ์ค้างแรมกลางแจ้งสำหรับ 1 คืน (กรณีไม่มีเต็นท์ สามารถร้องขอจากชมรม)
2. จาน ช้อนพลาสติก ประจำตัว ท่านละ 1 ชุด (กรณีไม่มีเต็นท์ สามารถร้องขอจากชมรม)
3.อาหาร-ของว่างส่วนตัว

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 400บาทต่อคน(ไม่รวมค่าเดินทาง)
ผู้ร่วมเดินทางไม่เกิน 15ท่าน
เพื่อที่จะสามารถประเมินค่าใช้จ่ายในงานนี้ จึงขอให้ผู้สนใจส่งรายชื่อเข้ามาโดยด่วน(ก่อนวันที่ 20พฤศจิกายน) ทาง
webmaster@thaiscifi.izzisoft.com
ขอบคุณครับ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายเชิงชัย ไพรินทร์
083-6052516

DSCN1880

ใส่ความเห็น